РЕЗЕРВИРАЈТЕ
К о н т а к т и

Хотел Вила Зана
с. Врапчиште 1280,
Северна Македонија

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

За да добиете повеќе информации, ве молиме пополните го формуларот и ние ќе ви одговориме што е можно поскоро.

PRIVACY STATEMENT