REZERVO

 • Dhomat

  Dhoma që të japin jetë dhe të bëjnë të ndjehesh rehat!

 • Hoteli

  Një vend atraktiv, me gjelbërim që të ngjall jetë, të cilin të gjithë do të donin ta përjetonin!

 • Restoranti

  Në vila zana bukuria dhe shija do të zgjojnë të gjitha shqisat tuaja.

 • Tarraca

  Një tarracë magjepsëse me pamje të veçantë do të ju bëjë për vete për sa kohë do të qëndroni aty.

 • Spa

  Një ekspeeriencë e paharruar do të ju bëjë që Ju të largoni stresin, energjinë negative dhe të ndjeni bukurinë tuaj shpirtërore!